Tennisclub Warffum

Toss rooster 2018

Wat houdt kantinedienst in?

​

Klik hier om direct naar het rooster van seizoen 2019 te gaan

​

Schoonmaak van douches, wc’s en kantine mag ook gedaan worden voorafgaande aan de kantinedienst. In dat geval kun je tijdens de toss ook nog een balletje mee slaan.

       

        Om 18.30 uur in de kantine aanwezig zijn en de tossavond in goede banen leiden.

​

        Tennisballen en telborden uit de voorraadkast halen en naar de baan brengen.

​

        Koffie zetten en de consumpties verzorgen.

​

        Noteer zorgvuldig alle namen en consumpties. In het linker keukenkastje ligt daarvoor papier.

​

        Ter voorkoming van legionellabesmetting moeten de douches elke 2e en 4e week van de maand 5 minuten  zachtjes met zo heet mogelijk water doorgespoeld worden.

​

        Consumpties afrekenen! 

​

        Schoonmaken van de toiletten + indien nodig toiletemmertje legen

​

        Handdoeken enz. verschonen en was in de wasmand/zak doen.

​

        Dweilen hal, kleed- en doucheruimtes. 

​

        Kantine/keuken netjes achterlaten.

​

        Als de voorraad van bepaalde artikelen aangevuld moet worden hiervan een notitie maken en deze met de kas inleveren. 

​

        Er op toezien dat na afloop de ballen en telborden weer in de kast komen en dat de banen gesleept, de lijnen geveegd en de slangen weer netjes opgehangen worden. 

​

        Vuilniszak meenemen/meegeven i.v.m. mieren

 

        Verlichting uitschakelen

​

        Kantine en hek van de baan afsluiten

​

        Na afloop van de toss-avond kas en sleutels brengen naar Helmer Molemastraat 2 of meegeven aan Jan Greven als die aanwezig is

​

       

Jan Greven zorgt ervoor dat de kas en de sleutels om 18.30 uur op de baan aanwezig zijn.

Zijn telefoonnummer is 423082 en 0592 268006. Kan hij er zelf niet zijn dan draagt hij er zorg voor dat degene die de kantinedienst heeft de kas en de sleutels op tijd heeft of weet waar die gehaald kunnen worden.

Toss rooster 2019

Neem je mobiele telefoon mee om bij calamiteiten snel de hulpdiensten te kunnen bellen.

​

Het rooster voor 2019 wordt nog gepubliceerd.

​

Probeer bij verhindering zo vroeg mogelijk in het seizoen te ruilen. 

Geef dit ook door aan Jan Greven en Rutger van Raamsdonk